VPBank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với EVN NPC

Về phía VPBank, đơn vị được ủy quyền thực hiện là Sở Giao dịch sẽ cung cấp cho EVN NPC các dịch vụ, sản phẩm, giải pháp ngân hàng tài chính toàn diện như: Cung cấp hạn mức tín dụng ngắn, trung và dài hạn; tư vấn và cung cấp các giải pháp quản lý dòng tiền, thanh toán; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính trên thị trường vốn trong nước và quốc tế; cung cấp các kênh ngân hàng cho việc thu hộ tiền điện

vpbank-ky-thoa-thuan-hop-tac-toan-dien-voi-evn-npc

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC) vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện trong 10 năm. Với thỏa thuận này, VPBank và EVN NPC cam kết hợp tác, hỗ trợ trong các lĩnh vực hoạt động.

Theo đó, VPBank và EVN NPC triển khai các chương trình hợp tác dành cho các khách hàng của hai bên; cam kết sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; tạo cơ hội phối hợp triển khai các chương trình, dự án đầu tư; tạo điều kiện để các đơn vị thành viên của nhau tham gia mạnh mẽ vào các chương trình hợp tác đã thỏa thuận; tạo điều kiện để nhân viên của hai bên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; cùng quảng bá thương hiệu của nhau trên thị trường…

EVN NPC cam kết, phối hợp cùng VPBank triển khai chương trình hợp tác thu tiền điện đối với các các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân sử dụng điện của tổng công ty này, thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank (Internet Banking, Mobile banking, SMS Banking…) qua hệ thống ATM và tại các điểm giao dịch của VPBank trên toàn quốc.

Về phía VPBank, đơn vị được ủy quyền thực hiện là Sở Giao dịch sẽ cung cấp cho EVN NPC các dịch vụ, sản phẩm, giải pháp ngân hàng tài chính toàn diện như: Cung cấp hạn mức tín dụng ngắn, trung và dài hạn; tư vấn và cung cấp các giải pháp quản lý dòng tiền, thanh toán; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính trên thị trường vốn trong nước và quốc tế; cung cấp các kênh ngân hàng cho việc thu hộ tiền điện…

Tại lễ ký kết, EVN NPC và VPBank cũng đã tiến hành ký kết hợp đồng khung về cung cấp dịch vụ viễn thông cho trụ sở, chi nhánh và phòng giao dịch của VPBank.