Thí điểm ứng dụng chữ ký điện tử thông báo tiền điện

Sau khi tiếp nhận EVN HANOI sẽ tiến hành thay thế toàn bộ công tơ và lập phương án cải tạo, thay thếđường trục hạ thế; đã hoàn thành đóng điện 02 công trình lưới điện 220kV là Trạm biến áp 220kV Tây Hồ và công trình đường dây 220kV Chèm – Tây Hồ; hoàn thành đóng điện 14 công trình và 01 hạng mục công trình lưới điện 110kV; đã hoàn thành thi công 164 công trình sửa chữa lớn vớigiá trị thực hiện 194,1 tỷ đồng.

thi-diem-ung-dung-chu-ky-dien-tu-thong-bao-tien-dien

EVN HANOI đã đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn Thành phố, dịp kỷ niệm 19-8 và các sự kiện chính trị, ngoại giao khác diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Tháng 8, sản lượng điện thương phẩm đạt 1,406 tỷ kWh, tăng 14,58% so với cùng kỳ 2014. Lũy kế 8 tháng đạt 9,41 tỷ kWh tăng 12,96% so với cùng kỳ; sản lượng điện tiết kiệm đạt 30,37 triệu kWh. Lũy kế 8 tháng đạt 206,65 triệu kWh (≈ 2,19% thương phẩm). Cũng trong tháng 8, EVN HANOI đã tiếp nhận lưới điện hạ áp của của 2 tổ chức quản lý điện nông thôn là: Hợp tác xã Nông nghiệp Khánh Tân – Quốc Oai và Hợp tác xã nông nghiệp Hợp Đồng – Chương Mỹ với tổng số 2474 khách hàng.

Sau khi tiếp nhận EVN HANOI sẽ tiến hành thay thế toàn bộ công tơ và lập phương án cải tạo, thay thếđường trục hạ thế; đã hoàn thành đóng điện 02 công trình lưới điện 220kV là Trạm biến áp 220kV Tây Hồ và công trình đường dây 220kV Chèm – Tây Hồ; hoàn thành đóng điện 14 công trình và 01 hạng mục công trình lưới điện 110kV; đã hoàn thành thi công 164 công trình sửa chữa lớn vớigiá trị thực hiện 194,1 tỷ đồng.

Tháng 9, EVN HANOI tiếp tục các giải pháp cấp điện hè năm 2015, ứng phó với các đợt mưa bão; Duy trì tốt công tác kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành và công tác cấp điện; đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng thời, tích cực thực hiện các giải pháp theo chương trình tiết kiệm điện. Theo đó, tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, hạn chế sử dụng vào giờ cao điểm, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở đối với khách hàng sử dụng quá công suất vào giờ cao điểm đã đăng ký theo biểu đồ phụ tải thoả thuận trong hợp đồng mua bán điện; nâng cấp giao diện điện tử và áp dụng chữ ký số trong cấp mới, thí điểm triển khai ứng dụng chữ ký điện tử trong công tác gửi thông báo tiền điện qua email tới khách hàng; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các công trình 110kV, trung hạ áp vào vận hành để giảm tải cho các đường dây và trạm biến áp hiện có, góp phần đảm bảo cung cấp điện.