Tag: tỷ giá điện

‘Không thể cứ tỷ giá tăng thì đòi tăng giá điện’

Trong khi chính phủ đang cố gắng kềm chế giá, việc tăng giá điện lúc này sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất,