Tag: trộm cắp

Truy thu 60 tỉ đồng từ hàng chục nghìn vụ trộm điện

Tổng công ty Điện lực TP HCM cũng có hơn 1.076 vụ, truy thu 3,3 triệu kWh với gần 9 tỉ đồng… Tổng cộng có