Tag: thủy điện

Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn phát triển thủy điện ở Lào

Để triển khai dự án, Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn đã thành lập Công ty cổ phần Thủy điện SGI Lào với sự tham