Tag: thị trường điện

EVN có trung tâm điều khiển điện hiện đại ngang tầm thế giới

Đặc biệt, thông qua hệ thống điều khiển mới, ngành điện sẽ thu thập các thông tin về kế hoạch sửa chữa của các thiết

Bài toán giá điện của EVN

Nhóm các hộ sử dụng điện nhiều từ 300 kWh trở lên chiếm tỷ lệ rất ít, chỉ gần 9%. Ông Đinh Quang Tri, Phó