Tag: nhiệt điện

Nhiệt điện lâm nguy, EVN cầm cự 15 ngày

EVN dẫn lại thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, do ảnh hưởng của trận mưa