Tag: nhãn năng lượng

Bắt buộc dán nhãn năng lượng với nhiều phương tiện, thiết bị từ tháng 1/2013

Quyết định nêu rõ, đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp, việc dán nhãn năng lượng tự nguyện được