Tag: nhà máy điện

Điện hạt nhân – tầm quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng

MEPhI cung cấp hơn 100 chương trình giáo dục trong hơn 25 lĩnh vực cho đào tạo cử nhân và chuyên gia. Hơn 75% các

Thị trường phát điện cạnh tranh: bên muốn bán nhiều, bên muốn bán ít

Nếu EVN không tính đến việc thay đổi tỉ lệ này thì với vai trò là cơ quan vận hành chủ lực trong hệ thống

Nhiệt điện lâm nguy, EVN cầm cự 15 ngày

EVN dẫn lại thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, do ảnh hưởng của trận mưa

Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/9/2011 và Quyết định của Hội đồng thành viên EVN ngày 16/9/2011