Tag: nguy cơ chập điện

Đề phòng nguy cơ chập điện ngầm

Đường dây điện nên đặt trong các ống cách điện và ở các đầu nối ống hàn càng kín càng tốt. Nên thiết kế một