Tag: ngân hàng

VPBank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với EVN NPC

Về phía VPBank, đơn vị được ủy quyền thực hiện là Sở Giao dịch sẽ cung cấp cho EVN NPC các dịch vụ, sản phẩm,