Tag: năng lượng

Chương trình xúc tiến thương mại về Tiết kiệm năng lượng

Tại hội thảo, các doanh nghiệp của Hungarry đã giới thiệu những sản phẩm tiết kiệm năng lượng như: Hệ thống thiết bị module pin