Tag: năng lượng nguyên tử

Điện hạt nhân – tầm quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng

MEPhI cung cấp hơn 100 chương trình giáo dục trong hơn 25 lĩnh vực cho đào tạo cử nhân và chuyên gia. Hơn 75% các