Tag: mạng lưới điện

Đảm bảo cấp điện trong dịp nghỉ Tết

EVN SPC cũng chỉ đạo các công ty điện lực củng cố hệ thống thông tin liên lạc, đảm bảo liên lạc được thông suốt