Tag: lưới điện

Gian nan ‘cõng’ điện về bản

Trước những khó khăn đó, PC Lai Châu đã kịp thời động viên CBCNV và các nhà thầu nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết