Tag: lưới điện nông thôn

Điện lực Quảng Nam: Tiếp nhận lưới điện nông thôn – 3 năm nhìn lại

Theo thống kê, khu vực nông thôn tiêu thụ hơn 50% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Tỉnh, với giá bán bình quân 1.058