Tag: kinh doanh

Dấu ấn từ những chiến dịch ‘cơn lốc cam’

Đã có gần 6.000 khách hàng đăng ký cấp điện trung áp và thời gian thực hiện trung bình đối với khách hàng được thống

Giá điện rơi vào ‘tầm ngắm’ kiểm toán 2016

Vấn đề khác được Ủy ban Tài chính – Ngân sách lưu ý là trong năm 2015, tình hình giải ngân vốn ODA đang có

Điện lực Quảng Nam: Tiếp nhận lưới điện nông thôn – 3 năm nhìn lại

Theo thống kê, khu vực nông thôn tiêu thụ hơn 50% tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Tỉnh, với giá bán bình quân 1.058

Thị trường phát điện cạnh tranh – Còn phải nỗ lực nhiều

Nhằm ổn định thị trường điện tạo cơ hội thuận lợi cho thị trường điện cạnh tranh phát triển trong thời gian tới, Lãnh đạo

Giá điện mới được tính cụ thể ra sao?

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh với cấp điện áp dưới 6 kV từ 1.142 đồng mỗi kWh đến 3.193 đồng mỗi kWh. Cấp