Tag: hệ thống điện

EVN có trung tâm điều khiển điện hiện đại ngang tầm thế giới

Đặc biệt, thông qua hệ thống điều khiển mới, ngành điện sẽ thu thập các thông tin về kế hoạch sửa chữa của các thiết

Gian nan ‘cõng’ điện về bản

Trước những khó khăn đó, PC Lai Châu đã kịp thời động viên CBCNV và các nhà thầu nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết

Nhiệt điện lâm nguy, EVN cầm cự 15 ngày

EVN dẫn lại thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, do ảnh hưởng của trận mưa