Tag: giá điện sinh hoạt

Tính giá điện sinh hoạt: Phương án của EVN cần thuyết phục

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo “Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá điện