Tag: giá bán lẻ

Biểu giá điện giải quyết vấn đề gì?

Theo ông Thoả, căn cứ vào thực tế sử dụng điện đã điều tra, tính toán và căn cứ vào tỷ trọng số điện từng

Xây dựng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt hợp lý

Với tỷ lệ điện tăng trưởng trung bình 12%/năm, EVN ngoài sản xuất, kinh doanh điện, còn được Chính phủ giao nhiều công tác khác