Tag: dự án

Phát triển thị trường điện cạnh tranh: Khẩn trương tái cơ cấu EVN

Ngay cả đối với các nhà máy điện khác thuộc sở hữu nhà nước cũng nên tổ chức lại thành các tổng công ty phát

Đẩy nhanh tiến độ các dự án điện

Bên cạnh đó, trong đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VII, đề xuất phát triển thêm một số dự án nhà máy nhiệt điện

Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn phát triển thủy điện ở Lào

Để triển khai dự án, Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn đã thành lập Công ty cổ phần Thủy điện SGI Lào với sự tham

Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/9/2011 và Quyết định của Hội đồng thành viên EVN ngày 16/9/2011