Tag: điện quốc gia

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Trong thời gian tới, Đảng bộ NPC sẽ tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và cả