Tag: cung cấp điện

Thí điểm ứng dụng chữ ký điện tử thông báo tiền điện

Sau khi tiếp nhận EVN HANOI sẽ tiến hành thay thế toàn bộ công tơ và lập phương án cải tạo, thay thếđường trục hạ