Tag: cạnh tranh

Thị trường phát điện cạnh tranh – Còn phải nỗ lực nhiều

Nhằm ổn định thị trường điện tạo cơ hội thuận lợi cho thị trường điện cạnh tranh phát triển trong thời gian tới, Lãnh đạo