Tag: buôn bán điện

Thị trường phát điện cạnh tranh: bên muốn bán nhiều, bên muốn bán ít

Nếu EVN không tính đến việc thay đổi tỉ lệ này thì với vai trò là cơ quan vận hành chủ lực trong hệ thống