Tag: bộ công thương

EVN đòi tăng giá điện theo tỷ giá: Bộ Công thương nói gì?

Với doanh nghiệp nhà nước có tính độc quyền, chỉ vì muốn tăng giá là phải xin phép Nhà nước, nếu không thì có lẽ