Khách hàng tiêu thụ điện lớn được mua điện trực tiếp

Theo Cục Điều tiết điện lực, ngày 10-8-2015, Bộ Công thương đã ban hành quyết định phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Theo đó, sẽ thực hiện thí điểm bước một thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào năm 2016. Để thực hiện thí điểm, từ nay đến hết năm, Bộ Công thương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán buôn điện cạnh tranh… Trong giai đoạn thị trường bán buôn cạnh tranh, các khách hàng tiêu thụ điện lớn được phép mua điện trực tiếp từ các nhà máy điện thông qua các cơ chế thị trường và hợp đồng dài hạn.

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) đã tổng kết 3 năm vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và công bố kế hoạch triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

khach-hang-tieu-thu-dien-lon-duoc-mua-dien-truc-tiep

Theo Cục Điều tiết điện lực, ngày 10-8-2015, Bộ Công thương đã ban hành quyết định phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Theo đó, sẽ thực hiện thí điểm bước một thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào năm 2016. Để thực hiện thí điểm, từ nay đến hết năm, Bộ Công thương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ thị trường bán buôn điện cạnh tranh… Trong giai đoạn thị trường bán buôn cạnh tranh, các khách hàng tiêu thụ điện lớn được phép mua điện trực tiếp từ các nhà máy điện thông qua các cơ chế thị trường và hợp đồng dài hạn.