EVN lên kế hoạch tăng giá điện bình quân 2016

Ngoài ra, mức giá bán điện bình quân của các tổng công ty điện lực mà EVN đặt ra sẽ là 1.651 đ/kWh. Như vậy, so với mức giá bán điện bình quân toàn EVN năm 2015 ở mức 1.629,8 đ/kWh, thì chỉ tiêu giá điện bình quân mà EVN đặt ra cho năm 2016 cao hơn 21,2 – 21,4 đồng/kWh, tương đương tăng khoảng 1,3%.

evn-len-ke-hoach-tang-gia-dien-binh-quan-2016

Ngoài ra, nếu so với giá bán điện bình quân được Chính phủ điều chỉnh từ ngày 16/3/2015 ở mức 7,5% (tương ứng giá bán điện bình quân là 1.622,01 đ/kWh), thì giá bán điện bình quân của EVN năm qua cao hơn 6,99 đ/kWh.

Trong thông báo cuối giờ chiều qua, EVN đã giải thích về con số tăng giá điện bình quân. Theo đó, EVN khẳng định hiện không có đề xuất gì liên quan đến tăng giá điện năm 2016. Liên quan đến đến giá điện bình quân toàn Tập đoàn dự kiến là 1.651,2 đ/kWh, tăng 21,4 đồng so với giá bán điện bình quân năm 2015 được tính toán như dựa trên: Sản lượng điện thương phẩm tăng; Cơ cấu phụ tải thay đổi: Các thành phần phụ tải có mức giá cao như thương mại dịch vụ, quản lý và tiêu dùng dân cư dự kiến tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó, các Tổng Công ty Điện lực có nhiều giải pháp quyết liệt trong điều hành kinh doanh, đảm bảo thay đổi thỏa thuận giá điện kịp thời khi khách hàng thay đổi mục đích sử dụng điện cũng như các định mức sử dụng điện…