EVN có trung tâm điều khiển điện hiện đại ngang tầm thế giới

Đặc biệt, thông qua hệ thống điều khiển mới, ngành điện sẽ thu thập các thông tin về kế hoạch sửa chữa của các thiết bị trong hệ thống và đưa ra kế hoạch sửa chữa; xác nhận, đề xuất các thông số, trạng thái vận hành thực tế của hệ thống điện; đánh giá mức độ đảm bảo an ninh hệ thống điện và khả năng có thể khiến các tổ máy bị sự cố.

evn-co-trung-tam-dieu-khien-dien-hien-dai-ngang-tam-gioi

Trước đây, hệ thống điện quốc gia được vận hành theo phương pháp điều hành thủ công qua điện thoại hay máy tính từ các điều độ viên. Tuy nhiên, với hệ thống điều khiển mới thì toàn bộ hệ thống sẽ đồng bộ từ cấp quốc gia cho đến cấp vùng miền nên khả năng trao đổi dữ liệu sẽ chính xác và kịp thời hơn.

Bên cạnh đó, Trung tâm Điều khiển hệ thống điện cấp quốc gia được thiết kế có dự phòng, được đặt ở hai địa điểm khác nhau để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất. Đồng thời có khả năng lưu trữ dữ liệu tập trung chính và dự phòng cho tất cả thông tin vận hành hệ thống điện trong khoảng thời gian dài.

Đặc biệt, thông qua hệ thống điều khiển mới, ngành điện sẽ thu thập các thông tin về kế hoạch sửa chữa của các thiết bị trong hệ thống và đưa ra kế hoạch sửa chữa; xác nhận, đề xuất các thông số, trạng thái vận hành thực tế của hệ thống điện; đánh giá mức độ đảm bảo an ninh hệ thống điện và khả năng có thể khiến các tổ máy bị sự cố.

Ngoài ra, theo EVN, khi áp dụng công nghệ mới này sẽ giúp công tác vận hành hệ thống điện và giao dịch thị trường điện trở nên dễ dàng hơn; giúp cho công tác lập lịch huy động các nguồn điện đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng được chính xác và kịp thời thông qua các bản chào và tuân thủ quy luật thị trường “rẻ được mua, đắt tạm ngừng”.