Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/9/2011 và Quyết định của Hội đồng thành viên EVN ngày 16/9/2011 phê duyệt kết quả chỉ định thầu và thương thảo hợp đồng Gói thầu số 1: “Dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2” thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Hợp đồng Dịch vụ tư vấn với nhà thầu JAPC được ký kết ngày hôm nay.

du-dau-tu-nha-may-dien-hat-nhan-ninh-thuan-2-thuoc-du-dien-hat-nhan-ninh-thuan

Ngày 28/9/2011 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận với Công ty Điện Nguyên tử Nhật Bản (JAPC).

Tham dự Lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện Nguyên tử Nhật Bản (JAPC) và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương…

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do EVN làm chủ đầu tư, Ban QLDA điện hạt nhân Ninh Thuận – EVN chịu trách nhiệm quản lý dự án, là dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Tổng sơ đồ VII). Chủ trương đầu tư dự án được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII phê chuẩn tại Quyết định số 41/2009/QH12 ngày 25/11/2009.

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có tổng công suất lắp đặt khoảng 2.000MW (2×1.000MW), được xây dựng tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, với công nghệ lò nước nhẹ cải tiến, thế hệ lò hiện đại, đã được kiểm chứng, bảo đảm tuyệt đối an toàn và hiệu quả kinh tế.

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-EVN ngày 17/3/2011 của Hội đồng thành viên EVN về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu đợt 1 Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2; Điều khoản tham chiếu và Hồ sơ yêu cầu Gói thầu số 1: “Dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2”, quá trình phát hành hồ sơ, công tác đánh giá thầu và thương thảo hợp đồng đã được các đơn vị của EVN tiến hành một cách chặt chẽ, đúng trình tự và thủ tục quy định.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/9/2011 và Quyết định của Hội đồng thành viên EVN ngày 16/9/2011 phê duyệt kết quả chỉ định thầu và thương thảo hợp đồng Gói thầu số 1: “Dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2” thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Hợp đồng Dịch vụ tư vấn với nhà thầu JAPC được ký kết ngày hôm nay.

Theo Hợp đồng, JAPC sẽ thực hiện Dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 trong vòng 18 tháng. Chi phí thực hiện dịch vụ tư vấn này do Chính phủ Nhật Bản tài trợ với tổng giá trị khoảng 2 tỷ Yên thông qua Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản trực tiếp giải ngân cho Tư vấn.

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần đáng kể đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường an ninh năng lượng quốc gia, giảm phát thải và phát triển trình độ khoa học công nghệ của quốc gia về lĩnh vực năng lượng nguyên tử.