Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi

Tại đại hội, 100% cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua điều lệ hoạt động mới của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, bầu Hội đồng quản trị gồm các ông: Nguyễn Trọng Oánh; Lê Văn Quang; Trịnh Ngọc Khánh. Ông Nguyễn Trọng Oánh được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi.

dai-hoi-dong-co-dong-thanh-lap-cong-ty-cp-thuy-dien-da-nhim-ham-thuan-da-mi

Sáng nay, tại thành phố Bảo Lộc – Lâm Đồng, đã diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (DHD).

Tham dự đại hội có ông Lâm Du Sơn – Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng ban TCNS EVN; ông Trịnh Ngọc Khánh – Trưởng ban Kế hoạch EVN; bà Trịnh Thúy Quỳnh – Phó ban Tổng hợp EVN. Phía Công ty DHD có ông Nguyễn Trọng Oánh – Giám đốc, cùng toàn thể các cổ đông của Công ty.

Đại hội đã công bố quyết định của EVN về việc chuyển đổi mô hình Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi từ công ty 100% vốn nhà nước sang mô hình công ty cổ phần. Theo đó, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi có vốn điều lệ là 4.248 nghìn tỷ đồng, trong đó, EVN sở hữu 99,93%.

Tại đại hội, 100% cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua điều lệ hoạt động mới của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi, bầu Hội đồng quản trị gồm các ông: Nguyễn Trọng Oánh; Lê Văn Quang; Trịnh Ngọc Khánh. Ông Nguyễn Trọng Oánh được bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi.

Sau đại hội này, Công ty Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi sẽ chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 1/10/2011.