Cả nước tiết kiệm 2,095 tỷ kWh sau 8 tháng

Cùng với đó EVN tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện như: Đảm bảo thả rotor thành công tổ máy 1 Thủy điện Lai Châu và tổ máy 1 Thủy điện Huội Quảng; nghiệm thu toàn bộ công trình Thủy điện Bản Chát. Phấn đấu hoàn thành đóng điện đường dây 110kV Mường La – Sơn La mạch 2, hoàn thành đường dây 110kV khai thác công suất trạm biến áp 220kV…

ca-nuoc-tiet-kiem-2095-ty-kwh-sau-8-thang

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong tháng 8/2015, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 14,8 tỷ kWh, tương đương với tháng 7/2015. Sản lượng và công suất cao nhất đạt 524,54 triệu kWh và 25.179 MW vào ngày 18/8. Lũy kế 8 tháng sản lượng toàn hệ thống đạt 108,2 tỷ kWh, tăng 12,96% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 8/2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 12,65 tỷ kWh. Lũy kế 8 tháng năm 2015, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 93,76 tỷ kWh, tăng 11,54% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,74% (điện cấp cho công nghiệp – xây dựng chiếm 53,3% (tăng 11,22%), điện cấp cho thương mại chiếm 5,2% (tăng 21,79%), điện cấp cho quản lý và tiêu dùng chiếm 35,4% (tăng 10,41%); điện cấp cho nông nghiệp chiếm 1,7% (tăng 25,7%); điện cấp cho thành phần khác chiếm 4,4% (tăng 9,99%).

EVN cũng cho biết, trong tháng 8/2015 toàn ngành đã hoàn thành đóng điện 10 công trình lưới điện (gồm 01 công trình 220kV và 09 công trình 110kV). Lũy kế 8 tháng đầu năm hoàn thành đóng điện 121 công trình (4 công trình 500kV, 26 công trình 220kV và 91 công trình 110kV).

Cùng với đó EVN tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện như: Đảm bảo thả rotor thành công tổ máy 1 Thủy điện Lai Châu và tổ máy 1 Thủy điện Huội Quảng; nghiệm thu toàn bộ công trình Thủy điện Bản Chát. Phấn đấu hoàn thành đóng điện đường dây 110kV Mường La – Sơn La mạch 2, hoàn thành đường dây 110kV khai thác công suất trạm biến áp 220kV…